Партньори

CAR PAINT

„Кар Пейнт” ЕООД има изградени партньорски взаимоотношения с почти всички официални вносители на автомобили, както и с водещите вносители на резервни части, с което осигурява бърза доставка на оригинални и качествени алтернативни резервни части.